8Undefined index: background_style
59/home/noroweb/domains/files_program/main/view/1200px/main.php
8Undefined index: color_svg
14/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: ownership_color1
74/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: ownership_color2
77/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: btn_slider_bgcolor
83/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: btn_slider_bgcolor2
86/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
91/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: color_svg
14/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: ownership_color1
74/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: ownership_color2
77/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: btn_slider_bgcolor
83/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: btn_slider_bgcolor2
86/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
91/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: color_svg
14/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: title_1200_text_align
599/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
1037/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: ownership_color1
74/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: ownership_color2
77/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: btn_slider_bgcolor
83/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: btn_slider_bgcolor2
86/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: type_1200
91/home/noroweb/domains/files_program/module/description/view/1200px.php
8Undefined index: search_local
3063/home/noroweb/domains/files_program/header/publicn/view/1200px.php
advertise

ویزای تحصیلی کانادا

کانادا دارای ۲۶ دانشگاه است که به نوعی برتر از دیگر دانشگاه ها بوده و هزینه های تحصیل در آنها نیز تا حدودی کمتر از دانشگاه های دیگر است. تحصیل رایگان در کانادا از دو طریق اخذ بورسیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور ایران و دریافت بورسیه از این کشور امکان پذیر است.
بورسیه هایی که این کشور برای دانشجویان در نظر گرفته، بیشتر برای مقاطع فوق لیسانس و بالاتر و کمتر برای لیسانس است و به هر جهت، برای آگاهی از شرایط شان باید با نظام آموزش عالی کانادا آشنا شوید. افراد علاقمند به تحصیل رایگان در کانادا میتوانند به دو شیوه برای دریافت کمک هزینه درخواست بدهند:
_ مراجعه حضوری به دانشگاه و درخواست برای کمک هزینه
_ جذب و دریافت بورسیه از مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی
شرایط کلی مربوط به اخذ ویزای دانش آموزی یکم تا دوازدهم

تمکن مالی مناسب والدین
نمرات قابل قبول سه دوره قبل دانش آموز
سابقه سفرهای خارجی مطلوب برای والدین
اخذ پذیرش برای کلیه پایه های تحصیلی (یکم تا دوازدهم ) امکان پذیر است
امکان پرداخت شهریه سالانه آموزش و پرورش حدود چهارده هزار (۱۴۰۰۰) دلار

روند فلوچارت در قالب پنج مرحله کلی

مرحله اول
تکمیل فرم ارزیابی مخصوص ویزای دانش آموزی موجود در وب سایت شرکت توسط متقاضی
بررسی دقیق شرایط گلی داوطلب توسط یکی از کارشناسان شرکت
به درخواست تصویر مدارک و رزومه در صورت نیاز و اطلاعات تکمیلی و ارائه نظر اولیه به کارشناس ارشد
بررسی مجدد توسط کارشناس ارشد شرکت
تماس دفتر ایران یا دفتر کانادا با داوطلب جهت تعیین وقت مشاوره رایگان (به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه)
مشاوره رایگان با یکی از کارشناسان خبره شرکت
توضیح شرایط عمومی و اختصاصی پکیج به متقاضی همراه با جزئیات و چک کردن نهایی و امکان سنجی درخواست متقاضی و بیان جزئیات هزینه مربوط به شرکت و هزینه های مربوط به مدرسه مورد نظر و همچنین هزینه های مربوط به زندگی در شهری که جهت تحصیل متقاضی در نظر گرفته شده است.
در صورت واجد شرایط بودن متقاضی ، و در صورت توافق با متقاضی جهت شروع کار قرارداد در دفتر تورنتو تهیه و برای متقاضی ارسال خواهد شد و پس از امضا قرارداد در دفتر ایران و یا ایمیل آن توسط متقاضی (مخصوص متقاضیان شهرستانی )، قرارداد قانونی بین متقاضی و شرکت منعقد شده است.مرحله دوم
ارسال لیست کامل مدارک مورد نیاز جهت پذیرش دانشگاهی
درخواست ویزای دانشجویی به همراهی و تبادل نظر با کلاینت جهت تعیین اینکه کدام یک از مدارک مورد نظر نیاز به ترجمه رسمی دارند و چه مواردی را در تهیه مدارک مورد نظر باید مد نظر داشته باشد تا حداقل هزینه لازم جهت ترجمه مدارک پرداخت شده و کلاینت مجبور به پرداخت هزینه اضافی نشود.
درخواست از دانشگاه موردنظر , ارسال مدارک تحصیلی و ریز نمرات و رزومه کلاینت و … .
گرفتن پذیرش مشروط کلاینت (که شرط آن پرداخت هزینه یک ترم یا دو ترم تحصیل آینده دانشجو خواهد بود.)
پرداخت هزینه های آموزش و پرورش توسط کلاینت به صورت مستقیم و یا از طریق دفتر ایران
گرفتن پذیرش قطعی و بدون شرط از آموزش پرورش
مرحله سوم

درخواست مدارک بروز شده توسط دفتر کانادا از کلاینت جهت درخواست ویزا از اداره مهاجرت کانادا
تکمیل فرم های درخواست و ارسال مدارک مربوطه
گرفتن وقت سفارت در هر کشوری که کلاینت بخواهد و نامه های انگشت نگاری و ارسال آن برای کلاینت
مراجعه کلاینت به یکی از دفاتر VAC و انجام بیومتریک

مرحله چهارم
دریافت نامه Pass Request و اطلاع رسانی به کلاینت جهت ارسال پاسپورت و یا مراجعه به سفارت جهت الصاق ویزا
مرحله پنجم
درخواست مدارک بروز شده توسط دفتر کانادا ازکلاینت جهت ویزای مولتی پل یکی از والدین
درخواست و ارسال مدارک مربوط به اداره مهاجرت
گرفتن وقت سفارت در هر کشوری که کلاینت بخواهد و نامه انگشت نگاری و ارسال آن برای کلاینت
مراجعه کلاینت به یکی از دفاتر VAC و انجام بیومتریک
دریافت نامه Pass Request و اطلاع رسانی به کلاینت جهت ارسال پاسپورت و با مراجعه به سفارت کانادا ممت الصاق ویزا

برای دریافت مشاوره با تیم ما تماس حاصل کنید.

برای دریافت مشاوره با تیم ما تماس حاصل کنید.