8Undefined index: background_style
55/home/noroweb/domains/files_program/main/view/1200px/main.php
8Undefined index: search_local
3063/home/noroweb/domains/files_program/header/publicn/view/1200px.php
advertise

مقالات

ژ 1-6

کانادا دارای ۲۶ دانشگاه است که به نوعی برتر از دیگر دانشگاه ها بوده و هزینه های تحصیل در آنها نیز تا حدودی کمتر از دانشگاه های دیگر است. تحصیل رایگان در کانادا از دو طریق اخذ بورسیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور ایران و دریافت بورسیه از این کشور امکان پذیر است.

ژ 1-7

این ویزا به منظور گردشگری و یا بازدید از خانواده و دوستان صادر می شود. از آنجایی که جاذبه های گردشگری در این کشور بسیار متنوع و زیاد است، در خواست متقاضیانی که به دنبال دریافت این ویزا هستند زیاد است. بدانید که با داشتن این ویزا مجاز به تحصیل و یا کار در این کشور نیستید.

ژ 1-8

مهاجرت به کانادا با روش های مختلفی امکان ‌پذیر است و همه چیز به سواد، تحصیلات، مهارت‌ ها، تجارب و ... بستگی دارد. یکی از همین برنامه های مهاجرتی کانادا برای کسب اقامت دائم که این روزها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مهاجرت از طریق خوداشتغالی است.